درباره همیار آموز

آموزشی جدید با یار جدید آموزشی

همیار آموز وب سایتی جدید که سعی می کند با دوره های آموزشی آنلاین خود بتواند گامی در راستای آموزش همگانی بردارد.

همیار آموز آموزشگاه مجازی متفاوت است که با آموزش های خاص و ویژه برای مدرسین خود سعی دارد تا برترین دوره های آموزشی را به همه ی شما عزیران ارائه دهد.

صاحب امتیاز : علی عابدی درچه
مدیر آموزشگاه مجازی: امیدرضا عابدی درچه

3استاد مجرب
262دانشجوی عضو سایت
250ساعت ویدئو
16دوره اموزشی